Meningsfullt samarbete

I Hooks GK är vi väl medvetna om vikten av att ha goda samarbetspartners bland företagen i regionen. Den allra största delen av överskottet från våra sponsorintäkter går till vår omfattande junior- och ungdomsverksamhet, som lockar fler än sjuttio ungdomar.

Träning på drivingrangen

Träning på drivingrangen

Tack vare våra samarbetspartners bland företagen, har vi varje år möjlighet att använda våra kvalificerade, och för ändamålet, väl utbildade golf professionals. Som golfande förälder känner man också att det finns ett "drag" i klubben. Ungdomarna längtar efter att komma till träningarna varje vecka under säsongen.

Så från Marknadskommittén hoppas vi att du som samarbetspartner känner att ditt generösa bidrag kommer väl till användning och hjälper oss i klubben att skapa en fortsatt hållbar utveckling. Samtidigt som du förhoppningsvis får affärsmässiga fördelar av ditt engagemang.

Alternativ för sponsring

Golf Trophy

Golf Trophy