Teeningen

Teeningen kommer ut i två nummer per år och skickas ut via post.

Här får medlemmarna kallelse till vår och höstmöte, samt information om vad som händer i klubben. Ansvarig utgivare är ordförande Mats Oskarsson