Hookbowlingen avslutades som vanligt på Racketcentrum

Bowlingen för hooks seniorer avslutades den 19 december som vanligt på Racketcentrum. Rekordmånga deltagare inskrivna inför året. Totalt 51 deltagande. Det är en viss skillnad sen bowlingen startades hösten 1997, "för 20 år sedan". Då va det betydligt färre deltagare.

38 deltagande i snitt som startat varje gång. Även i lagspelet var det rekord med 16 tremannalag. Under bowlingen har deltagarna varje gång fått svara på en regelfråga gällande golfspelet, och i lagspelet fick lagen svara på 10 frågor gemensamt. Det var 5 lag som svarade rätt på samtliga frågor, och inget lag under 7 rätt.

 

 

Efter lottning vann:

Lag - Jerker Johansson

Lag - Bengt Bergström

Lag - Monica Mattsson

Efter en lyckad säsong

 

 

 

 

 

 

 I lagspelet placerade sig följande lag

 

1. Staffan Bjursell 1,661 poäng

    Stefan Hall

    Katharina Anemyr      

 

2. Bertil Klang 1,631 poäng          

    Sonny Källström

    Ingemar Fransson

 

3. Mona Johansson  1,620 poäng

    Ingrid Isaksson

    John Asplund

                             

Kommentarer