Organisation

Organisation för Hooks Golfklubb 2017

Hooks Golfklubb är en ideell förening som bedriver idrottslig verksamhet.

Styrelsen i Hooks Golfklubb väljs på årsstämman.

Under Styrelsen ligger marknadssektionen, Ekonomisektionen och Sektionen för Idrott.

Under Sektionen för idrott finns sedan Utbildningskommittén, Damkommittén, Seniorkommitén, Tävlingskommittén och Elit och Junior kommittén.