Kommittéer

Följande kommittéer finns i Hooks GK

 

  • Utbildningskommitén
  • Seniorkommittén
  • Damkommittén
  • Tävlingskommittén
  • Elit & Juniorkommittén