Seniorkommittén

MÅLSÄTTNING:

Kommittén ansvarar för herrseniorgolfen inom klubben enligt uppdragna riktlinjer av klubbens styrelse. Alla klubbens manliga medlemmar, Oldboys, som har fyllt eller fyller 55 år under året är välkomna i gruppens verksamhet. Vi är i nuläget ca 400 seniorer i klubben, som mer eller mindre deltager i vår verksamhet. 

Vill Du veta mer om vårt arbete tag då kontakt med någon av oss i kommittén.

Vårt motto är "Golf är Friskvård"

AKTIVITETER:

Gruppen har en omfattande golfverksamhet med ett tävlingsprogram, som Du kan se på vår "Informationssida", där Du återfinner tävlingar av olika slag. Av tävlingsprogrammet framgår även att vi deltagare i ett flertal serier för Oldboys. Minst en gång i månaden under golfsäsongen uppdateras denna sida med information om de olika aktualiteter som pågår eller är på gång inom vår seniorgrupp.

Seniorgruppen, som vi kallar oss, har även ansvaret för försäljningen i klubbens kiosk på Skogsbanan, där alla inom gruppen som kan, måste medverka i försäljningsarbetet.

Som bonus för arbetet ordnas en resa som avslutning på golfsäsongen till reducerat pris för de medlemmar som ställt upp i kioskarbetet.