Startmöte för Seniorerna

 

                      HOOKS GOLFKLUBB SENIORKOMMITTÉN

   

Hook-seniorer!

Traditionsenligt inbjuder Hooks Golfklubbs Seniorkommitté alla seniorer i klubben till kommitténs Startmöte på Hook. Innan mötet tar vi en kopp kaffe.

 

Torsdagen 30 mars 2017, kl. 18.00 i klubblokalen

Följande agenda har upprättats:

 

  1. Inledning av kommitténs ordförande Per-Olof Lenegård
  2. Information från kansliet.

3 . Redogörelse för 2017-års tävlingsprogram för herrarna

      Tisdagsgolfen, 17 tävlingar varav 9 bästa räknas.

      Matchspelet 

      Seriespelet ”Gamla Grabbar”

      Smålandsserien, H60, H70

      Matchspel mot Gränna GK

3 . Information om damernas spelprogram i D60-gruppen

     Torsdagsgolfen, 9 tävlingar 5 räknas.

4 . Information om kioskverksamheten under 2017 och bemanningsplan som   presenteras  vid detta möte.            

5 . Information från Huvudstyrelsen av Seniorkommitténs ordförande

6 . Ekonomisk slutrapport för 2016-års verksamhet samt fastställande av budget gällande 2017-års verksamhet för Seniorkommittén

7 . Övriga frågor

8 . Avslutning

Vid Startmötet kan anmälan och betalning ske till årets Tisdagsgolf

(200 kr) avseende hela året. För Tisdagsgolfen gäller annars en avgift

(40 kr) per speldag.Damerna kan anmäla sig till Torsdagsgolfen vid mötet

(200 kr) för hela säsongen respektive (40 kr) för enskild tävlingsdag.

Anmälan till matchspel kan göras vid samma tillfälle. Avgift 70 kr.

Välkomna till Startmötet som inleds med kaffe från klockan 17.00.

Mötet startar kl. 18.00.

Med Golfhälsningar Seniorkommittén

Per-Olof Lenegård, Ordförande