Aktuellt för Seniorkommittén

Härmed inbjuds du till Seniorkommitténs ”Avslutningsmöte” tisdagen den 13 november 2018.  Kaffe & fralla serveras i  klubblokalen från 17.00.  Mötet hålls sedan på ”Rännet” kl. 18.00.

 

Förslag till dagordning

 

 1. Avslutningsmötets öppnande. Inledning av kommitténs ordförande

         Per-Olof Lenegård.

        Parentation för avlidna medlemmar.

 

 1. Information av pro över vinterns aktiviteter.

 2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

 

4 .      Redogörelse för Seniorkommitténs verksamhet år 2018

 •       Tävlingsverksamheten
 •    Fortsatt verksamhet under året

 

5 .    Kioskverksamheten under år 2018

 

6 .    Preliminär ekonomisk rapport för år 2018

 

 1. Inkomna motioner

 

 1. Preliminär verksamhetsplan för år 2019
 • Tävlingsverksamhet
 1. a) Seriespel, lagledarfunktionen för våra serielag
 2. b) Tisdagsgolfen, anmälningar och starttidsförfarande
 • Kioskverksamheten: Vara eller inte vara kvar i seniorernas verksamhet ?
 1. a) Öppethållandetider, b) Bemanningsfrågor, regler för deltagande i        avslutningsresan, tjänstgöringstid, kontaktpersoner.

 

 1. Valberednings förslag på bemanningskommitté för Skogskiosken

      

 1.   Valberedningens förslag till ledamöter i seniorkommittén

      Val av ledamöter till Seniorkommittén

      Val av två ledamöter till Seniorkommitténs valberedning avseende 2019,

 varav en ledamot väljs till sammankallande.         

 

 1. Information från huvudstyrelsen

    

 1. Övriga frågor

 

13 .  Utdelning av priser för tävlingsperioden år 2018

 

 1. Avtackning av avgående ledamöter

 

 1. Mötets avslutning

 

   Välkomna till ”Avslutningsmötet”

   Per-Olof Lenegård, Ordförande