Seniorkommittén medlemmar

Per-Olof Lenegård

Ordförande

Rolf Andersson

Sekreterare

Bo Johansson

Tävlingsansvarig

Birgit Carlsson

D60/Oldgirls

Cenneth Engström

Kioskansvarig

Ove Hålander

Suppleant

Bo Conny Blomqvist

Suppleant