Kort om tävlingskommittén

Målsättning:

Tävlingskommittén arbetar under klubbens idrottsektion och har som uppgift att planera och administrera klubbens tävlingsverksamhet. Målsättningen är att skapa ett intressant och omväxlande tävlingsprogram för alla medlemmar.
Tävlingskommittén ansvarar tillsammans med olika kommittéer för seriespelen i de olika åldersklasserna.

Tävlingskommittén är även anvsvarig för klubbmedlemmarnas handicap.

Aktiviteter:

Tävlingskommitténs medlemmar ställer upp och sköter flera av de större tävlingarna på klubben. Tävlingskommitténs mest intensiva arbetsinsats görs under vinterhalvåret, då vi arbetar med planering av kommande tävlingsprogram. Vi samlas under året till återkommande kommittémöten. Arbetet är både intressant och lärorikt och alla medlemmar i klubben är välkomna att delta i verksamheten.

Under 2018 är kommittén indelad i tre olika grupper:

KM-gruppen:

Göran, Simon, Ulla och Paavo

Serielagsgruppen:

Patrick, Lars, Patrik och Joacim

TIT/Golfköpingsgruppen:

Andreas, Mikael, Ingrid och Ulf