Utbildningskommittén

Verksamhetsidé och målsättning för utbildningskommitten i Hooks GK

Vi arbetar på styrelsens uppdrag, under Sektionen för Idrott, för att höja kompetensen bland klubbens medlemmar och förtroendevalda

Vi är kontaktpersoner mellan klubb och utbildningsorgan

Vi förmedlar kontakter mellan utbildningsorgan och medlemmar/kommittéer

Vår målsättning är att vi ska ha en klubb med nöjda, glada och kunniga spelare